אובדן כושר עבודה

פגיעה בכושר עבודה בשל מחלה, נכות או תאונה, שגרמה לאבדן או להפסד של השתכרות או רווחים לפי סעיף 2(1) או 2(2) לפקודת מס הכנסה.

נגישות