אופציה

ניירות ערך המקנים למחזיק בהם את הזכות אך לא חובה לרכוש מניות, במחיר ובכמות המוגדרים מראש ובתאריך מוסכם שהוא מועד פקיעת האופציה.

התקופה שבה ניתן לממש את האופציות, כלומר להמירן למניות נקראת תקופת המימוש.

הסכום שבו ניתן לממש את האופציות נקרא מחיר המימוש.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ