איגרות חוב (אג"ח) להמרה

איגרות חוב המונפקות ע"י פירמות, אשר בנוסף לתשלום ריבית ופדיון הקרן, הן ניתנות להמרה למניות הפירמה המנפיקה. סוג המניה ויחס ההמרה נקבעים בעת ההנפקה.
נגישות