איגרת חוב (אג"ח)

נייר ערך המונפק לציבור ע"י תאגידים וממשלות. הן מייצגות את הלוואה שמעניק רוכש האג"ח לגוף המנפיק, המתחייב לפרוע אותה בתנאים שנקבעו מראש (במועד ההנפקה). בשונה ממניות אג"ח אינן מעניקות למחזיק בהן בעלות בחברה.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ