אינפלציה

מצב כלכלי המבטא עלייה במחיריהם של סחורות ושירותים, הגורמת לירידה בכח הקנייה של המטבע ולירידה בערך הכסף.
המצב ההפוך לאינפלציה הוא דיפלציה.
נגישות