אמנה למניעת כפל מס

אמנה למניעת כפל מס היא הסכם בינלאומי הנחתם על פי רוב, בין שתי מדינות, במטרה לקבוע הסדרי מס מוסכמים לגבי פעילות כלכלית שיש לה זיקה לשתי המדינות.

מדינת ישראל חתומה עם מדינות רבות על אמנות למניעת כפל מס.

היעדים והמטרות של אמנה למניעת כפל מס הן:
• מניעת כפל מיסים – למנוע מצב שבו אדם המפיק הכנסה שיש לה זיקה לשתי מדינות, יהא נתון למיסוי כפול על אותה הכנסה.
• עידוד משקיעים – יצירת כללים שיקלו על ביצוע השקעות רב-לאומיות.
• הסדרת גביית המס בין המדינות.

סעיף 196 לפקודת מס הכנסה קובע כי – מרגע שהודיע שר האוצר בצו, כי הסכם למניעת כפל מס עם מדינה אחרת הוא בר תוקף, הופך ההסכם לחלק מהדין הפנימי של מדינת ישראל. הסעיף קובע, כי "יהיה תוקף להסכם לעניין מס הכנסה, על אף האמור בכל חיקוק "אחר הקיים בדין הישראלי הפנימי. זאת כדי להבטיח את החלת הוראות האמנה, למרות ולעיתים בסתירה להוראות פקודת מס הכנסה, חוק מס שבח מקרקעין ושאר חוקי המס.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ