אסיפה כללית

אסיפה שנתית או אסיפה מיוחדת של בעלי המניות.
נגישות