אסיפה כללית של בעלי המניות שאינה אסיפה שנתית.

אסיפה מיוחדת

נגישות