אסיפה שנתית

אסיפה שנתית של בעלי המניות המתקיימת פעם בשנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה.
סדר היום באסיפה השנתית יכלול :
• דיון בדוחות הכספיים ובדיווח הדירקטוריון.
• מינוי דירקטורים.
• מינוי רואה חשבון מבקר.
• דיון בנושאים שנקבעו בתקנון כנושאים שיידונו באסיפה השנתית, או כל נושא אחר שנקבע על סדר היום.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ