ארוחות עובדים

ארוחות הניתנות על-ידי המעביד לעובדיו ו/או השתתפות המעביד בכלכלתם.
דיני העבודה אינם מחייבים את המעביד לשלם עבור כלכלה או מתן ארוחות לעובדים, אלא אם כן חלה עליהם חובה זו מכוח הסכם קיבוצי, צו הרחבה בענף או הסכם/נוהג אחר התקף לאותו מקום עבודה.
על אף האמור לעיל, במפעלים רבים קיים חדר אוכל המספק ארוחות מוזלות לעובדים. ישנן חברות בהן מקובלת השיטה של מתן שוברים למסעדות סמוכות למקום העבודה.
במקרים רבים הארוחות אף ניתנות בחינם, או תמורת ניכוי סמלי משכרו של העובד.
השתתפות המעביד בעלות הארוחה או סבסוד מלא שלה (כלומר ההפרש בין שווי הארוחה לבין מחירה לעובד) נחשבים כהטבה לעובד וחייבים במס. את סכום ההטבה יש לזקוף בתלוש השכר של העובד כ"שווי ארוחות" לצורך חישוב המס, והעברתו למס ההכנסה.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ