ביטוח אלמנטרי

ביטוח כל הענפים שאינם ביטוח חיים ובריאות כגון: ביטוחי רכב, ביטוחי בתי עסק, ביטוח דירה, ביטוח חקלאי, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח מחשבים ביטוח נסיעות לחו"ל והביטוחים האחרים הנלווים לביטוחים עסקיים.
נגישות