ביטוח מנהלים

תוכנית ביטוח חיים המשלבת חסכון לגיל פרישה וכיסוי ביטוחי למקרה פטירה מוקדמת ואבדן כושר עבודה. ביטוח מנהלים נערך לעובדים שכירים באמצעות מעביד כשמקור המימון הוא כספי פיצויים ותגמולים שמופקדים על ידי המעביד והעובד במשך שנות הביטוח.
הפרמיה לביטוח מנהלים נקבעת לפי שכרו של העובד, בהתאם לשיעורי הניכוי וההפרשה המקובלים (בדרך כלל 5% עובד, 5% מעביד ו- % 8.33 לפיצויים). במטרה לעודד את העובדים והמעבידים לביטוח הפנסיוני, ביטוח מנהלים מאושר על ידי פקודת מס הכנסה כקופת ביטוח המקנה למבוטחים בו הקלות מס שונות. העובד זכאי לניכוי ו/או זיכוי ממס הכנסה בגין החיסכון, ואילו למעביד זוהי הוצאה מותרות בניכוי (בגבולות התקרה).
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ