ביקורת חיצונית

ביקורת הנערכת על ידי גוף חיצוני בלתי תלוי בפירמה המבוקרת, למשל רואה חשבון חיצוני המבקר את הדוחות הכספיים של הפירמה.
כדי להבטיח את אי תלותו, מתמנה המבקר החיצוני על ידי בעלי המניות ולא על ידי המנהלים. כמו כן, מבקר חיצוני אינו יכול להיות מועסק (שכיר) של הפירמה, בעל עניין בה וכ"ד.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ