בן זוג רשום

בני זוג רשאים לבחור, או רשאי פקיד שומה לקבוע, מי משני בני זוג נשואים, המקיימים משק בית משותף, יחשב כבן הזוג הרשום. התיק במס הכנסה יתנהל על שם שני בני הזוג.

בני הזוג יכולים להגיש בקשה לשינוי בן הזוג הרשום לפחות 3 חודשים לפני תחילת שנת המס, ובתנאי שהכנסתו של בן הזוג הרשום בשנת המס שקדמה לשנה בה הוגשה הבקשה, הייתה לפחות רבע מהכנסת בן הזוג. בחירה זו לא ניתן לשנות במשך 5 שנות מס (בסמכותו של פקיד השומה לקבוע בן זוג רשום לשנת מס שבה הייתה הכנסת בן הזוג הרשום שנבחר ע"י הזוג נמוכה מרבע מהכנסת בן הזוג).

לעתים בחירה זו יכולה להקטין את תשלומי המס של הזוג לדוגמא: כאשר הכנסת בן הזוג מיגיעה אישית שלא מגיע בגינה חישוב נפרד מזכה בתוספת נקודות זיכוי .

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ