בסיס מצטבר

השיטה החשבונאית הנפוצה ביותר להכרה בהוצאות והכנסות, לפיה המועד הקובע להכרה, הוא המועד בו נוצר הנכס (הכנסה) או נוצרה ההתחייבות (הוצאה) ולא מועד התקבול או תשלום (עקרון ההקבלה) כלומר, ההכנסה מוכרת בין אם נתקבלה תמורה במזומן, ובין אם ניתן אשראי. ההוצאה מוכרת ברגע שנוצרה ההתחייבות, גם אם התשלום בפועל יתבצע בתקופה חשבונאית אחרת.
שיטה זו הינה שיטה הפוכה לשיטת בסיס מזומן.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ