גיול חובות

מיון חובות החייבים לפי משך זמן החוב (גיל החוב).
רשימת הגיול כוללת את שם הלקוח, יתרת החוב ותאריך היווצרות החוב, ומטרתה בדיקת התפלגות החובות השונים לפי גילם וגבייתם, איתור חובות בעיתיים וחובות אבודים, בסיס להפרשה לחובות מסופקים וכדו'.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ