גילוי דעת

כללים חשבונאים המפורסמים ע"י לשכת רואי החשבון, הקובעים עמדות לגבי הטיפול החשבונאי ונוהלי הביקורת. גילוי הדעת מחייבים את רואי החשבון ומהווים מעת פרסומם עקרון חשבונאי או נוהל ביקורת מחייב.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ