גילום

תשלום עלויות המס על סכום שאותו מעוניין המעביד לשלם לעובד כסכום נטו.
כאשר מעביד מעוניין לשלם לעובד סכום מסוים בנטו עליו לחשב מהו סכום הברוטו שאותו היה צריך לשלם לעובד כדי שלאחר ניכוי המסים (בטוח לאומי, מס בריאות ומס הכנסה) היה נשאר בידי העובד סכום הנטו שאותו הוא מעוניין לשלם לעובד. ההפרש בין סכום הברוטו המחושב לסכום הנטו שברצונו לשלם לעובד נקרא גילום.

לעיתים מגלם המעביד לא רק תשלומי נטו אלא אף שווי הטבות שהוא מעניק לעובד בנטו כמו: שווי מתנות, שווי רכב וכד'. ערך המתנה הוא הסכום נטו שאותו העניק לעובד והוא ירשם בתלוש השכר כהכנסה זקופה לצורך מס בלבד (מאחר והסכום נטו הועבר לעובד כמתנה אם בשוברי שי או בחפץ) ובשורת תשלום נפרדת יופיע סכום הגילום.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ