גמלה לשמירת הריון

עובדת המבוטחת במוסד לבטוח לאומי זכאית לגמלה לשמירת הריון, אם נעדרה מעבודה בתקופת ההיריון עקב מצב רפואי הנובע מההיריון העלול לסכן אותה או את העובר בהתאם לאשור רפואי בכתב, ובמידה ונעדרה מהעבודה מסיבה זו 30 ימים רצופים לפחות ותקופת ההיעדרות איננה משולמת לה ע"י המעביד או ע"י קרן או ביטוח כלשהו.
הזכאות לגמלה תהיה בגין תקופת ההיעדרות ובגין כל תקופה היעדרות נוספת עקב שמירת הריון במהלך ההיריון במידה והתקופה הנוספת עולה על 14 יום ובהתאם לאישור רפואי. גובה הגמלה מבוסס על שכרה של העובדת בד"כ, ב- 3 החודשים שקדמו להיעדרות עקב שמירת ההיריון ולא יותר משכר ממוצע במשק מחולק ב-30 יום ומוכפל בימי ההיעדרות.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ