דו"ח ביניים

דוח כספי רבעוני או חצי שנתי הנערך במתכונת של דו"ח ביניים הוא לרוב דו"ח לא מבוקר ע"י רואה חשבון חיצוני
נגישות