דו"ח המבקר

דוח הנכתב ע"י רואה החשבון החיצוני (המבקר) של החברה. המבקר מציין כי ערך את הביקורת בהתאם לתיקני הביקורת המקובלים וכי הוא מאשר שהדוחות נערכו על פי כללי החשבונאות המקובלים.
לחוות הדעת של המבקר חשיבות רבה בעיני ציבור המשתמשים של הדוחות, משום שהוא סומך על אמינותה של חוות הדעת בהאמינו שהיא ניתנה ביושר ובאובייקטיביות. אמינותה מושתתת, אפוא על היסוד הבסיסי של אי תלות של המבקר המחווה דעה על הדוח המבוקר.
לשכת רואי החשבון היא האחראית לקביעת נהלי הביקורת וכללי העריכה.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ