דו"ח התאמה לצורכי מס

דוח המתאים את הרווח או ההפסד המדווח בדוחות הכספיים, שנערך על בסיס עקרונות חשבונאים מקובלים, לרווח או הפסד, כפי שיש לדווח עליו לצורכי מס.
ההתאמה נובעת בין השאר מ :
• הכנסות / הוצאות פטורות
• הכנסות החייבות בשיעור מס מוגבל (כגון : רווחי הון)
• הפרשים בחישובי פחת
• הוצאות שאינן מוכרות (כגון : הוצאות עודפות, קנסות וכו')
דוח התאמה לצרכי מס מלווה בחוות דעת רואה חשבון, והוא מתווסף לדוחות הכספיים שמגישים לרשויות המס.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ