דו"ח כספי מאוחד

איחוד הדוחות הכספיים של חברה האם יחד אם הדוחות הכספים של חברות בנות שהיא שולטת בהן, ליחידה כלכלית משותפת אחת.
מטרת הדוחות המאוחדים, הינה להציג בפני בעלי המניות והנושים של החברה את תוצאות הפעילות שלה כיחידה כלכלית אחת, ומכאן שבדוחות המאוחדים מוצגים רק עסקאות עם גורמים חיצוניים ואילו עסקאות פנימיות בין חברות הקבוצה מתקזזות ולא מוצגות בדוח.
דוח מאוחד (החברה האם + חברות בנות), משקף את המצב הפיננסי הכולל של הקבוצה, כלומר מצב הנכסים וההתחייבויות שלהן יחד (מאזן מאוחד), תוצאות עסקיות משותפות וכו'.
דוחות כספים מאוחדים אינם באים במקום הדוחות הרגילים של החברה אלא בתוספת להם.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ