דוח על המצב הכספי (מאזן)

דוח חשבונאי (כספי) – המייצג את המצב הפיננסי של החברה נכון ליום מסוים (ברגע נתון), בדרך כלל בתום תקופה חשבונאית. דוח זה מתאר את סך נכסי החברה, התחייבויותיה וההון העצמי שלה.
הדוח מחולק לשני צדדים: מצד ימין (צד ה"אקטיב") מוצגים הנכסים ומשמאל (צד ה"פאסיב") מוצגים ההתחייבויות וההון העצמי, וסך שני הצדדים תמיד שווה . דוח זה ידוע גם בשמו הקודם "מאזן".
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ