דו"ח רווח והפסד

דוח חשבונאי – כספי המסכם את ההכנסות וההוצאות, ומתאר את הרווח/הפסד של חברה בתקופה מוגדרת (חודש, רבעון, שנה).
הדוח נערך לפי כללים חשבונאים מקובלים, וכולל סעיפי הכנסות, עלות המכר, רווח גולמי, רווח תפעולי , רווח נקי ועוד.
• חברות ציבוריות מפרסמות דוח רווח והפסד בתום כל רבעון.
• חברות פרטיות מגישות לרשויות המס דו"ח רווח והפסד פעם בשנה.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ