דו"ח שנתי למס הכנסה

על פי הוראות פקודת מס הכנסה חייב כל אדם שיש לו הכנסה חייבת במס בישראל בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. הדוח כולל פירוט כל הכנסותיו של הנישום והניכויים במקור שנוכו מהכנסתו, ומוגש בתום שנת המס.

בישראל מרבית השכירים פטורים מהגשת הדוח, בהתאם לפטורים המפורטים בתקנות מס ההכנסה. בעקבות השינויים שחלו בשנת המס 2003 בנושא הכנסות בחול ומיסוי הכנסות מניירות ערך, עודכנו לאחרונה גם תקנות מס הכנסה בנושא פטור מהגשת דוח שנתי.

באופן כללי ניתן לומר שהפטור מהגשת דו"ח שנתי לא חל על שכירים שהכנסתם גבוהה במיוחד, בעלי שליטה, עוסקים עצמאים, שכירים שקיבלו דרישה מפורשת מפקיד השומה, תושבי חוץ שהייתה להם הכנסה חייבת במס בישראל, נישומים שאושרה להם פריסת מס ועוד..

נציבות מס הכנסה מאפשרת הגשת דוחות שנתיים לתיאום מס והחזרי מס גם לשכירים שאינם חייבים בהגשת הדוח. לשכיר המועסק בשני מקומות עבודה, לשכיר שלא עבד בחלק מהשנה, שהחליף מקומות עבודה ועוד מגוון רחב של סיבות, כדאי פעמים רבות להגיש דוח שנתי, כדרך לביצוע תיאום מס וקבלת החזרים.

את הדוח יש להגיש במועד הקבוע בחוק, ולמילוי הדוח יש להשתמש באחד משני הטפסים הבאים:
• דו"ח שנתי מקוצר – מיועד רק לשכירים (טופס 135).
• דוח שנתי מלא – מיועד לכלל הנישומים כולל שכירים שיש להם גם הכנסה כעצמאים (טופס 1301).
• דוח שנתי של חברה – מיועד לחברות (טופס 1214)

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ