דו"ח שנתי

דוח כספי שנתי, הנותן דיווח על מצבה הפיננסי של החברה, לשנת פעילות (בדרך כלל שנה קלנדארית). הדו"ח ערוך לפי כללי חשבונאות מקובלים,ומבוקר על-ידי רואה חשבון חיצוני .

הדוח השנתי כולל את הדוחות הבאים :
• דוח על המצב הכספי (מאזן)
• דוח רווח והפסד
• דוח על השינויים בהון העצמי
• דוח על תזרים המזומנים

וכן ביאורים המצורפים להם.

ציבור המשתמשים בדו"ח כולל את: בעלי המניות, הרשויות , הנושים והמשקיעים בפועל, והוא משמש בסיס לגבי הערכת ביצועים של ההנהלה, תשלום מיסים לרשויות וניתוחיים פיננסים וכלכליים של העסק.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ