דו"ח תזרים מזומנים

דוח המרכז את תזרים הכספים של החברה לתקופה מסוימת כתוצאה מפעילותה התפעולית וכן מפעולות בתחומי ההשקעות והמימון, ומהווה אחד מהדוחות הבסיסים שמרכיבים את הדוחות הכספיים
נגישות