דיפלציה

זוהי תופעה הפוכה לתופעת האינפלציה. זוהי תופעה כלכלית של ירידה במחיריהם של סחורות ושרותים הגורמת לעלייה בכח הקנייה של המטבע, ולעלייה בערך הכסף.
נגישות