דמי אבטלה

גימלה מחליפת שכר המשולמת לאדם שעומד בתנאי הזכאות לקבלת הגמלה כגון: תקופת אכשרה, נכונות לקבל כל עבודה מוצעת וכד'.
תקופת הזכאות לדמי אבטלה תלויה בגיל הדורש ובמספר התלויים בו, שעור דמי אבטלה נקבע על סמך ממוצע שכרו של האדם ב- 75 ימי העבודה שקדמו לחודש שבה החלה תקופת האבטלה ועד לתקרה של שכר ממוצע במשק עבור חמשת החודשים הראשונים ומהחודש השישי מקסימום 2/3 משכר ממוצע במשק.

על-פי חוק תוכנית החירום הכלכלית החל מיולי 2002 מופחתים סכומי דמי האבטלה ב-4%, ובעד חמשת ימי האבטלה הראשונים בכל 4 חודשים רצופים אין משולמים דמי אבטלה.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ