דמי ביטוח בריאות

תשלום דמי בטוח בריאות הינם מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי. התשלומים מועברים למוסד לבטוח לאומי ביחד עם דמי הביטוח הלאומי. חוק בטוח בריאות ממלכתי מגדיר את סל השירותים המסופקים למבוטח במסגרת זו, את הזכות לקבלת שירותי בריאות, את המעבר מקופת חולים אחת לאחרת וכדו'. כל מרכיבי השכר החייבים בדמי בטוח לאומי חייבים גם בדמי בטוח בריאות והתקרות שנקבעו לצורך תשלום דמי בטוח לאומי ודמי בטוח בריאות הינן זהות. שיעורי התשלום לדמי ביטוח לבריאות הינן: עד תקרת השיעור המופחת ישלם העובד 3.10% משכרו, על שכר מעל תקרת השיעור המופחת ועד לתקרה המקסימאלית ישלם העובד 5%, המעביד אינו מפריש לבטוח בריאות.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ