דמי ביטוח לאומי

תשלום דמי בטוח לאומי הינו חובה מכוח חוק בטוח לאומי. שיעורי התשלום מבוססים על ענפי הבטוח בהם מבוטח האדם ע"י במוסד לבטוח לאומי כגון:
• בטוח אמהות
• בטוח ילדים
• נפגעי עבודה,
• נפגעי תאונות,
• אבטלה
• נכות,
• סיעוד,
• זקנה ושאירים,
• זכויות עובדים בפשיטת רגל
• וכו',
סך ענפי הבטוח בהם מבוטח אדם בהתאם לגילו ולמצבו האישי מהווה את הבסיס לקביעת שיעור דמי הביטוח בגינו. כמו כן נקבעה תקרת הכנסה בגינה ישולם שיעור מופחת ותקרה מקסימאלית לניכוי והפרשה לדמי ביטוח לאומי.
עובד בגילאים 18-67 מבוטח בכל ענפי הביטוח ולכן שיעור דמי הביטוח שחל עליו הוא מקסימאלי.
עובד שכיר – על חלק שכרו שעד 60% מהשכ"מ (=השכר הממוצע במשק) ישלם העובד 3.5% משכרו, על חלק שכרו שמעל 60% מהשכ"מ ועד לתקרה המקסימאלית ישלם העובד 12%, המעביד יפריש בגינו על שכרו החייב בדמי ביטוח לאומי שעד 60% מהשכ"מ – 3.55% ועל חלק שכרו החייב בדמי ביטוח לאומי שמעל 60% מהשכ"מ ועד לתקרה – 7.6%.

עובד עצמאי – על חלק הכנסתו שעד 60% מהשכ"מ – ישלם 5.97% ועל חלק הכנסתו שמעל 60% מהשכ"מ וכד לתקרה – ישלם 17.83%.

כל מרכיבי השכר החייבים במס הכנסה חייבים גם בדמי בטוח לאומי מלבד תשלומים מסוימים כגון תשלומים הקשורים בניתוק יחסי עובד מעביד לדוגמה: פדיון חופשה, פיצויי פיטורין וכדו'.

דרך התשלום של עובד עצמאי היא ע"י תשלום מקדמות (באמצעות פנקס מקדמות הנשלח אליו מביטוח לאומי).

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ