דמי לידה

גמלה מחליפת שכר המשולמת ליולדת שיצאה לחופשת לידה ושעמדה בתנאי הזכאות לקבלת הגמלה כגון: עבדה בישראל ושולמו בגינה דמי ביטוח לאומי.
תקופת חופשת הלידה המזכה בתשלום דמי לידה מחושבת עפ"י מספר החודשים שבהם שולמו בגין העובדת דמי בטוח לדוגמא: 10 חודשים מתוך 14 או 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו להפסקת עבודתה עקב ההיריון או הלידה מזכים ב-105 יום לדמי לידה. אם שולמו בעדה דמי בטוח על 6 חודשים מתוך 14 חודשים שקדמו להפסקת עבודתה עקב ההיריון או הלידה תהיה זכאית ל – 56 יום.
שיעור דמי הלידה מחושב על סמך שכרה של העובדת ב-3 החודשים שקדמו להפסקת העבודה עקב ההיריון או הלידה ועד לתקרת המקסימום לתשלום דמי בטוח לאומי (מקסימום גמלת דמי לידה ליום – 1,240.50 ש"ח החל ב – 1.1.2008).
סכום הקצבה היומי לו זכאית היולדת הוא הגבוה מבין השניים:
השכר של היולדת ב- 3 החודשים המלאים שקדמו להפסקת העבודה, לחלק ב-90
השכר של היולדת ב-6 החודשים המלאים שקדמו להפסקת העבודה, לחלק ב-180
כלומר, אם הפסקת לעבוד באמצע חודש יולי, הקצבה שלך תחושב לפי ממוצע השכר שלך בחודשים אפריל עד יוני, או בחודשים ינואר עד יוני, הגבוה מבין השניים.

אם בחלק מהחודשים שלפיהם מחושבים דמי הלידה היולדת היתה בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי – השכר שיילקח בחשבון עבור חודשים אלה לצורך חישוב הקצבה הוא 5,137 ש"ח לחודש.

עובדת עצמאית שימי לב, בשלב הראשון השכר שלך ייקבע לפי המקדמות שאת משלמת לביטוח לאומי. בשלב השני, עם קבלת השומה ממס הכנסה, השכר שלך ייקבע לפי השומה הנוכחית או השומה של השנה הקודמת – הגבוהה מביניהן.
אם את עובדת עצמאית וגם עובדת שכירה – תהיי זכאית לדמי לידה עבור כל ההכנסות שלך, אך לא יותר ממקסימום דמי הלידה ליום, ובתנאי שצברת תקופת אכשרה כעובדת עצמאית וכעובדת שכירה – כל אחד בנפרד.
מקסימום גמלת דמי לידה ליום – 1,481.33 ש"ח (נכון לשנת 2019)

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ