דמי מחלה

דמי מחלה משולמים לעובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במגבלת מכסת ימי המחלה שצבר העובד.
על פי חוק דמי מחלה עובד זכאי ל-18 ימי מחלה בשנה, עם זכות לצבירה עד למקסימום של 90 יום.
בעד היום הראשון למחלה העובד אינו זכאי לתשלום, בעד היום השני והשלישי העובד זכאי ל-% 50 משכרו היומי, בעד היום הרביעי למחלה ואילך העובד זכאי ל-% 100 משכרו היומי. אי-תשלום ימי מחלה נחשב כהלנת שכר.
כמו כן זכאי העובד לדמי מחלה כאשר הוא מנצל ימי מחלה, בגבולות מכסה נפרדת שנקבעה לעניין זה, לשם טיפול בבן משפחתו החולה.
נגישות