הגנת השכר

חוק הגנת השכר מגדיר מהי פגיעה בשכרו של העובד וקובע את מועדי תשלום השכר, מתי חלה הלנת שכר, מהם הסכומים המותרים לניכוי משכרו של העובד (לדוגמה: סכומים המותרים לעיקול) ושיעור הפיצוי בגין הלנת שכר.

מועד תשלום השכר:
המעביד חייב בתשלום השכר ביום האחרון של החודש שבעדו משתלם השכר, ולא יאוחר מה-9 לחודש העוקב. אם לא ישולם השכר עד ל-9 לחודש העוקב יחויב המעביד בתשלומו בצירוף פיצויי הלנת שכר בשיעור של 5% בעד השבוע הראשון להלנה (החל מה-1 לחודש העוקב) ו-10% בעל כל שבוע שלאחר מכן.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ