הון זר

חלק מהונה של החברה אשר נובע ממימון זר כדוגמת : הלוואות שניתנו לחברה (מבנקים ומנושים אחראים) ומכספים שנתקבלו מהנפקת אגרות חוב. שאר הון החברה שייך להון העצמי.

במאזן החברה ההון הזר מוצג במסגרת ההתחייבויות.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ