הון חוזר

נכסים שוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות. ההון החוזר מהווה את אחת האינדיקציות לנזילות של הפירמה.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ