הון מניות רשום

ההון שנרשם בעת הקמת החברה, המהווה מסגרת מקסימאלית ליכולת ההנפקה של החברה. כלומר הסכום המרבי של שוויון הנקוב של יחידות מניה מכל סוג שהוא, שהחברה רשאית להנפיק כפי שנקבע בתקנון ההתאגדות שלה.

חברה ראשית להנפיק מניות בפחות מסכום ההון הרשום, אך אם ברצונה להנפיק יותר, הדבר מחייב פניה לבעלי המניות וקבלת החלטה על הגדלת ההון הרשום.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ