הון עצמי

הון עצמי הוא הזכות השיורית בנכסי הישות לאחר ניכוי כל התחייבויותיה (דהיינו : ההון העצמי שווה לנכסי החברה פחות התחייבויותיה) והוא מייצג את סך ההשקעות של בעלי המניות בחברה (הכולל הון, קרנות ועודפים).
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ