הוצאות לשלם

זהו סעיף מאזני הנכלל תחת ההתייחבויות השוטפות. סעיף זה מורכב מההוצאות שהפירמה חייבת בהם ושטרם נרשמו בספרים (נזקפו להוצאות), כגון: הוצאות טלפון לשלם,דמי שכירות לשלם וכו'.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ