הוצאות מימון

סעיף בדוח רווח והפסד, הכולל את ההוצאות בגין ריבית, דמי ניהול, הפרשי הצמדה וכדו' ששילמה החברה על הלוואות, ופעילויות המימוניות (פיננסיות) שלה. כמו כן כולל סעיף זה ריבית מצדדים קשורים וכו'.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ