הוצאות נסיעה

כל מעביד חייב בהשתתפות בדמי הנסיעה הממשיים שמוציא העובד בדרכו לעבודה וחזרה ממנה בתחבורה הציבורית – עד לתקרה שנקבעת מפעם לפעם.
זכאותו של עובד לקבלת תשלום על הוצאות הנסיעה שהיו לו על מנת להגיע מביתו לעבודה וחזרה לפי מספר ימי העובדה בהם נכח במהלך החודש נקבעת מכוח הסכם קיבוצי שהוחל על כלל המשק בצו הרחבה. מכוח הסכם זה נקבעה תקרה מקסימאלית לגובה דמי הנסיעות שיש לשלם לעובד לכל יום עבודה. הבסיס לחישוב דמי הנסיעה הוא עלות הנסיעה בכרטיסיית הנחה למספר נסיעות או כרטיס חודשי – חופשי.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ