הוצאות שהייה מותרות (לעובד זר)

תקנות מס הכנסה מתירות בניכוי (הקטנת ההכנסה החייבת במס של העובד) חלק מהוצאות השהייה של עובד זר בעת שהותו בארץ. בהתאם לכללים שנקבעו ועל-פי תקרות, לדוגמה:

הוצאות טיסה: החזר הוצאות טיסה מוכר כהוצאה, בכפוף להמצאת מסמכים מתאימים.

הוצאות דיור: החזר הוצאות דיור לרבות כל הוצאות הדיור כגון ארנונה, חשמל, מים, גז, ועד בית וכיו"ב (בין במלון ובין בשכירת דירה) בכפוף להמצאת קבלות.

ארוחות: הוצאות לארוחות מוכרות כהוצאה. בהיעדר קבלות, יותר כהוצאה סכום שהוציא עובד בעד ארוחות בשל כל יום שהייה עד לתקרה שנקבעה ליום. סך ההוצאה בגין סעיף זה לא יעלה על 50% מהשכר הרגיל.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ