היוון

1) "תרגום והמרת" סכום כספי בתקופה אחת למונחי תקופה אחרת. למשל, המרת עלויות עתידיות, לערך הוני השווה לערך השוטף.
2) חישוב שבמסגרתו ממירים סדרה של תקבולים עתידיים לסכום חד פעמי בהווה. באמצעות הוון ניתן לחשב, כמה יהיו שווים בערכים של היום, סך התקבולים החודשיים מקרן פנסיה או מחברת הביטוח בשנים שלאחר גיל הפרישה.
3) רישום של הוצאה כהוצאה לטווח ארוך או נכס הון במקום כהוצאה שוטפת. למשל, היוון הוצאות מימון למבנה כחלק ממחיר המבנה.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ