הכנסה חייבת

על פי פקודת מס הכנסה, הכנסה חייבת היא ההכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ