הכנסה מיגיעה אישית

פקודת מס הכנסה מגדירה כהכנסה מיגיעה אישית, כספים שנתקבלו (בכסף או בשווי כסף) בתמורה ל :
• עבודה בצורה של שכר ומשכורת,
• הכנסות של עצמאי מעסק או ממשלח יד
• קצבאות שונות
• מענק שנתקבל עקב פרישה או עקב מוות
• סכום המתקבל בידי אדם מדמי שכירות מהשכרת נכס, שבמשך עשר שנים לפחות לפני תחילת השכרתו שימש בידי האדם להפקת הכנסה מיגיעה אישית, מעסק או ממשלח יד
• כל הכנסה אקטיבית אחרת המוגדרת בפקודה (להבדיל מהכנסות מריבית, דיבידנד וכדו', שנחשבות להכנסות פסיביות).

הכנסות מיגיעה אישית מהוות הכנסה חייבת, וממוסות בהתאם למדרגות המס השונות הקבועות בפקודה.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ