הלנת פיצויי פיטורין

חוק הגנת השכר קובע מועד תשלום פיצויי פיטורין תוך 15 יום מיום הפסקת העבודה בנסיבות המזכות את העובד לפיצויי פיטורין (במקרים חריגים המפורטים בחוק נקבעו מועדים אחרים).
תשלום פיצויי פיטורין במועד מאוחר מהמועד הנ"ל מהווה הלנת פיצויי פיטורין.
פיצויי פיטורין מולנים מזכים את העובד לתבוע פיצוי בגין הלנת פיצויי פיטורין.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ