הנהלת חשבונות חד צידית

שיטת רישום שבה נעשה רישום העסקאות בצד אחד בלבד. לפי שיטה זו רושמים בספרי החשבונות רק את ההכנסות וההוצאות, לפי חשבוניות ההכנסה וחשבוניות ההוצאה של העסק.

שיטה זו בדרך כלל משקפת רק את התנועה במזומנים ואת הרווח וההפסד של העסק, והיא מקובלת לגבי בעלי מקצועות חופשיים ועוסקים עצמאיים, שהיקף פעילותם מצומצמת.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ