הנהלת חשבונות כפולה

ראה לעיל בהגדרת הנהלת חשבונות דו – צידית.
נגישות