הסדר כובל

הסדר בין שניים או יותר שבא להגביל במפורש או שלא במפורש, את אחד הצדדים להסדר, במטרה להפחית את התחרות ביניהם (למשל : שיתופי פעולה בענייני מחירים, תחומי שיווק, איכות המוצר וכו'). הסדר קובל מוסדר במסגרת החוק להגבלים עסקיים, ועל כל צד להסדר חלה החובה להירשם במירשם ההסדרים הכובלים, המנוהל על- ידי הממונה על הגבלים עסקיים.

בשל אופי ההסדר, המועצה לפיקוח על ההסדרים בודקת את טובת הכלל שכרוכה בהסדר, מול הנזק שעלול להיגרם לחלק מהכלל, או ליחידים שאינם צדדים להסדר, ובסמכותה לאשר, לאשר בהתניה (לדרוש קיום תנאים מסוימים) או לבטל את ההסדר.

פרטיו של הסדר שאושר צריכים לבוא לידיעת הציבור על ידי פרסום באחד העיתונים היומיים.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ